Hỗ trợ trực tuyến

yahoo

Đăng ký trực tuyến

Thanh Xuân dạy 20 nghề & giới thiệu việc làm tại Hà Nội giảm học phí học phí cho đối tượng chính sách

600.000 lao động từ dạy nghề mà ra

 

Dạy nghề Thanh Xuân luôn hướng tới Việc đào tạo nghề sẽ hướng tới cho người lao động có việc làm, thu nhập phù hợp với khả năng. 

 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn có liên quan mật thiết với việc xác định cơ cấu nền kinh tế và mô hình tăng trưởng mới, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Phó Thủ tướng lưu ý về một số yêu cầu được đặt ra trong triển khai thực hiện Đề án. Trước hết là về quy mô, với chỉ tiêu năm đầu là đào tạo 400.000 lao động/năm. Năm 2012, phấn đấu đào tạo 600.000 người.

Về hiệu quả đào tạo cũng có một số vấn đề cần đặt ra như cần bám sát phương châm: Những lao động chưa dự báo được sau khi học nghề sẽ làm ở đâu, thu nhập như thế nào thì chưa nên tổ chức học, xác định trước khả năng chọn nghề và thu nhập mới đào tạo. Trong việc nhân rộng điển hình, cần rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện một cách sâu sắc hơn. Riêng việc cấp thẻ vẫn tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa ở hai tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre, trước khi nhân ra diện rộng.

Sau 2 năm thực hiện Đề án, gần 800.000 lao động nông thôn được học nghề, với chương trình học chặt chẽ, giúp lao động nông thôn làm nông nghiệp, phi nông nghiệp, đào tạo cán bộ cấp xã, so với mục tiêu đạt xấp xỉ 90%. Tính chung ở 54 tỉnh, thành phố, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 70%..../.