Hỗ trợ trực tuyến

yahoo

Đăng ký trực tuyến

Thanh Xuân dạy 20 nghề & giới thiệu việc làm tại Hà Nội giảm học phí học phí cho đối tượng chính sách

Đào tạo nghề được xã hội tin tưởng

Sau khi học nghề tại Thanh Xuân năng suất lao động tăng rõ rệt, chi phí cho sản xuất giảm từ 5-20%, thu nhập theo đó cũng tăng từ 10-30%.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, có được kết quả này là do các địa phương trên cả nước đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, giúp người dân hiểu, tham gia và thụ hưởng đề án.;Sự sát sao trong công tác khảo sát nhu cầu, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề của Ban chỉ đạo địa phương; Hoạt động hiệu quả của trên 130 trung tâm dạy nghề khắp cả nước và chính sách về nguồn vốn hỗ trợ cho người lao động sau học nghề...
Khẳng định, sau 3 năm triển khai, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã đi vào quỹ đạo, tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong công tác dạy nghề như: Công tác đào tạo còn chưa gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Phương thức giảng dạy tại một số cơ sở dạy nghề chưa phù hợp và còn chạy theo số lượng. Trách nhiệm của một số địa phương trong việc thực hiện đề án chưa cao…
Kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 3 năm là 4.461 tỷ đồng, bằng 17,2% tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2010-2020
Tại Phiên họp thường kỳ Ban chỉ đạo Trung ương triển khai đề án, Bộ trưởng cũng đã nêu một số chính sách hiện đã không còn phù hợp và kiến nghị cần phải sửa đổi nhằm đảm bảo hiệu quả cho công tác dạy nghề. Tiêu biểu, mức hỗ trợ cho người học, chế độ cho giáo viên giảng dạy thấp đã không phát huy được tác dụng khuyến khích. Quy định chỉ người trong độ tuổi lao động mới được đào tạo và đối tượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp tại các phường, thị trấn không thuộc đối tượng hỗ trợ là vô lý và hoàn toàn không phù hợp với lao động nông nghiệp, nông thôn…
Đồng ý với kiến nghị sửa đổi, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã giao cho Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan liên quan, xin ý kiến của các địa phương… nghiên cứu và tập trung sửa đổi những chính sách không còn phù hợp của đề án.
Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến định hướng việc sửa đổi như: Bổ sung thêm yêu cầu làm rõ trách nhiệm của địa phương trong quá trình triển khai đề án; Cân nhắc thêm thời gian áp dụng chính sách đối với các phường hình thành trên cơ sở các xã do quá trình đô thị hóa; Chính sách đối với các phường, thị trấn có các hộ làm nông, ngư nghiệp; Tiếp tục nghiên cứu thêm về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người học thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ tiền đi lại có phân biệt theo vùng; Số lần được học nghề; Khuyến khích mọi cơ sở đào tạo có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề theo hình thức tuyển chọn cạnh tranh…
Như vậy, sau 3 năm với những kết quả rất khả quan, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được triển khai theo đúng định hướng. Do thời gian thực hiện Đề án tới hơn 10 năm nên sự lạc hậu của một số chính sách là không tránh khỏi. Nhận diện bất cập và sửa đổi cho phù hợp, kịp thời mới là điều quan trọng./.