Hỗ trợ trực tuyến

yahoo

Đăng ký trực tuyến

Thanh Xuân dạy 20 nghề & giới thiệu việc làm tại Hà Nội giảm học phí học phí cho đối tượng chính sách

Dạy nghề Thanh Xuân 20 năm một chặng đường

Cái đích mà trung tâm dạy nghề Thanh Xuân hướng tới

Cung cấp công nhân có tay nghề được đáp ứng theo nhu cầu lao động.

Các thức chúng tôi thực hiện

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Thanh Xuân Việt Nam hỗ trợ các nỗ lực Đổi mới của Việt Nam ở các cấp.

Thông qua các đối tác Việt Nam, Chương trình thực hiện các chương trình giáo dục và đào tạo nghề toàn diện gồm; hỗ trợ về mặt chính sách, cung cấp các dịch vụ tư vấn hệ thống và hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở.

Với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, chiến lược Đào tạo nghề theo định hướng thực hành  đã được phát triển và thực hiện. Chiến lược bao gồm cung cấp ngân sách ổn định và thiết kế một hệ thống đánh giá chất lượng.

Việc hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo nghề tập trung vào công tác đào tạo trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình tạo ra các điều kiện cần thiết cho các chương trình đào tạo, bao gồm cả đào tạo tại chức cho giáo viên và giảng viên với trọng tâm là thực tế hóa, tư vấn cho các đội ngũ quản lý trường học, chỉnh sửa và áp dụng của các chương trình đào tạo hiện hành, và hiện đại hóa trang thiết bị.

Thành tích dạy nghề Thanh Xuân đã đạt được

Các đối tác Việt Nam đã được hỗ trợ trong việc phát triển và nâng cao chất lượng của hệ thống đào tạo nghề quốc gia.

Chương trình này đã hỗ trợ đáng kể trong việc cải thiện đào tạo theo nhu cầu và định hướng thực hành tại các cơ sở được hỗ trợ: công tác truyền thông và hợp tác giữa các cấp quản lý và cấp thực hiện trong hệ thống đào tạo nghề đã được cải thiện, và các chiến lược và các công cụ đã được thử nghiệm thành công hiện tại đang được thiết lập vững chắc.