Hỗ trợ trực tuyến

yahoo

Đăng ký trực tuyến

Thanh Xuân dạy 20 nghề & giới thiệu việc làm tại Hà Nội giảm học phí học phí cho đối tượng chính sách

Lớp dạy cắm hoa tại Dạy nghề Thanh Xuân

Lớp dạy cắm hoa tại Dạy nghề Thanh Xuân Giảng viên hướng dẫn chính được đào tạo tại Thanh Xuân Pro. Một trong những trung tâm dạy nghề uy tín nhất Hà Nội

Nội dung khóa học dạy cắm hoa tại Hà Nội

1/ Thành Phần Học Viên: 
+ Các ban,các phòng,các tổ chức trong Doanh Nghiệp,Công ty,Tập Đoàn 
+ Các tập thể,nhóm người cùng đăng ký học theo nhóm. 
2/ Thời Gian Giảng Dạy: 
+ Theo yêu cầu của các doanh nghiệp vào giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính nhưng kết thúc buổi học không quá 18h 00. 
+ Hoặc học theo lịch của Mianh tại Trung Tâm Mianh Flowers. 
3/ Thời Gian Khóa Học: 
+ Theo yêu cầu của Doanh Nghiệp Nhưng không vượt quá 15 buổi 
4/ Nội Dung Đào Tạo: 
+ Dịch vụ dạy cắm hoa cho các ngày thi Công Đoàn,Liên-Công Đoàn,Hội Nghị,... 
+ Hướng dẫn cho từng cá nhân,tập thể cách trang trí hoa tươi trong văn phòng làm việc,trong các buổi liên hoan,hội tiệc. 
+ Cung cấp các nguyên vật liệu trong ngành hoa tươi với giá ưu đãi cho Doanh nghiệp khi có yêu cầu